India Chat

Join local India chat rooms and chat with local Indians.

It will only take a minute!
 
Hyderabad, Andhra Pradesh • Male • 32 years old
If you can't take jokes then don't add me or remove me because i am here to enjoy myself and have fun rather than be all dramatic and shit. 😁
Ask me • Female • 33 years old
Guys dont ask for skype or any other social media, dont ask for online funs like cybersex, online fantasies. I dont like them.
Bangalore, Karnataka • Female • 44 years old
ALONE but happy:)
Ask me • Female • 40 years old
i HATE love storiesssssssssssssssssssssssss:P:P
Ask me • Female • 86 years old
hello all :) here for some fun n frnds :P:P LOLZZZZZZZZZZZZZZZ
Mumbai, Maharashtra • Female • 30 years old
Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.
Ask me • Male • 39 years old
http://www.youtube.com/watch?v=9I0kEGIZHwo http://www.youtube.com/watch?v=KgEPmr92RH8
Ask me • Male • 33 years old
i m here for some good frnds and good relation fakes plz stey away :)
Baroda, Gujarat • Male • 44 years old
I like talking, a lot . I like everyone, unless they give me a reason not to like them. I still like them after but :| never mind.. this is getting weird.
New Delhi, Delhi • Female • 26 years old
.... SIMPLE......AND FRIENDLY..... CHAT......JUST MY PASTIME..NOTHING MORE NOTHING LESS...... ..CAREER ,PROFESSIONAL....
Kottayam, Kerala • Female • 32 years old
 
Ask me • Female • 32 years old
ČŐŃŤŔĨβÚŤĨŃĞ ŤŐ ĔŃŤŔŐРŶ ŚĨŃČĔ 1984. :angel: ĂŃĂĹŐĞÚĔ ĂŤ βĨŔŤĤ, ĎĨĞĨŤĂĹ βŶ ĎĔŚĨĞŃ. :cube: Ĩ’М ŃŐŤ ŚМĂŔŤ.. Ĩ ĴÚŚŤ ŴĔĂŔ ĞĹĂŚŚĔŚ. (H) ĂŤ ĹĂŚŤ Ĩ ĂМ ĞŔĂĎÚĂŤĔ…….β'ČŐŹ ŤĤĔŔМŐМĔŤĔŔ ĨŚ ŃŐŤ ŤĤĔ ŐŃĹŶ...
Pune, Maharashtra • Male • 34 years old
There's no cure for wordy addicts like me :P...love to live each day as it comes! Single Mum and an entrepreneur, I am passionate about books, culture and history. Also love long walks, swimming,...
Mumbai, Maharashtra • Female • 103 years old
Page: 12345678910 ...