aguyyyyyyyyyy
aguyyyyyyyyyy changed their profile picture: 2 years ago Report
1
aguyyyyyyyyyy got the Likable badge 3 years ago Report
1
Izzie Iz 
Izzie Iz: Have we met?
3 years ago Report Link
0
aguyyyyyyyyyy got the Lexicographer badge 3 years ago Report
0
aguyyyyyyyyyy got the 6 Letter Word badge 3 years ago Report
1
sweetgurl1992
sweetgurl1992: Heyyyyy
3 years ago Report Link
0
aguyyyyyyyyyy
aguyyyyyyyyyy: Hi, how are you?
3 years ago Report
0
nolanpatching
nolanpatching: Hey!!!
3 years ago Report
0
lhowatt12
lhowatt12: Add pix
4 years ago Report Link
0
aguyyyyyyyyyy got the 100 Words badge 4 years ago Report
0
maezingme 4 years ago Report
0
lhowatt12
lhowatt12: Hi
4 years ago Report
0
aguyyyyyyyyyy got the Kiss badge from maezingme 4 years ago Report
0
maezingme
maezingme: so sweet!!
4 years ago Report
0
Milady_Sil
Milady_Sil: Thanks but i don't add randoms
4 years ago Report Link
0
aguyyyyyyyyyy got the Hug badge from maezingme 5 years ago Report
1
sweptupbyastar
sweptupbyastar: How's your weekend?
5 years ago Report Link
0