LOLO_kurd Offline

31 Male    0
         
de shem bem havale ta

LOLO_kurd
10 years ago Report Link
0
LOLO_kurd
10 years ago Report Link
0
LOLO_kurd
LOLO_kurd: I am Kurdistan King
10 years ago Report Link
0
LOLO_kurd
LOLO_kurd to shi_1: shiiiiiiiiii i miss u.....
10 years ago Report Link
0
LOLO_kurd
LOLO_kurd to shi_1: open ur M S N
10 years ago Report Link
0
LOLO_kurd
LOLO_kurd to shi_1: shi hi open ur MSN
10 years ago Report Link
0
shi_1
shi_1: no way!!!!!!!
10 years ago Report Link
0
LOLO_kurd
LOLO_kurd to shi_1: shiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
10 years ago Report Link
0
shi_1
shi_1: im here!!!! lol
10 years ago Report Link
0
LOLO_kurd
LOLO_kurd to shi_1: hi shi were are u
10 years ago Report Link
0
LOLO_kurd
LOLO_kurd to KamileLabutyte: hi hunny how are u are u oky i miss u hunny why u not came to chat kisssssss
10 years ago Report Link
0
LOLO_kurd
LOLO_kurd to KamileLabutyte: hey hunny
10 years ago Report Link
0
LOLO_kurd
LOLO_kurd: im kurd want agirl kurd
10 years ago Report Link
0
LOLO_kurd
LOLO_kurd: im kurd want agirl kurd
10 years ago Report Link
0
LOLO_kurd
LOLO_kurd: I am I AM KURD JUST KURD WAIT FOR A KURD GIRL BE
10 years ago Report Link
0
LOLO_kurd
LOLO_kurd: I AM KURD JUST KURD WAIT FOR A KURD GIRL BE BEST F
10 years ago Report Link
0
LOLO_kurd
LOLO_kurd: I am from Kurdisatn\ Iraq
10 years ago Report Link
0
LOLO_kurd
LOLO_kurd: I am now go to school
10 years ago Report Link
0